kayseri escort konya escort antalya escort malatya escort hatay escort gaziantep escort konya escort kayseri escort malatya escort turk porno

प्राङ्गारिक तथा जैविक मल नियमन कार्यविधी

प्राङ्गारिक तथा जैविक मल नियमन कार्यविधी

प्रस्तावना

नेपालभित्र गुणस्तरीय मलको आपूर्ती (उत्पादन, पैठारी तथा विक्री वितरण) व्यवस्था नियमन गरी कृषि उत्पादनलाई टेवा दिन रासायनिक मल (नियन्त्रण) आदेश, २०५५ तथा रासायनिक मल निर्देशिका, २०५७ कार्यान्वयनमा रहेको भएतापनि सो आदेश तथा निर्देशिका रासायनिक मलको विषयमा मात्र सिमित भएको र गत केही समय देखि प्राङ्गारिक एवं जैविक मलहरुको दर्ता एवं कारोवारका लागि यस मन्त्रालयको अनुमतिका लागि निवेदनहरु प्राप्त हुने गरेको सन्दर्भमा प्राङ्गारिक तथा जैविक मलको दर्ता सम्वन्धी कुनै कानूनी व्यवस्था नभएकोले प्राङ्गारिक तथा जैविक मलको नियमनका लागि त्यस्ता मलको उत्पादन, परिक्षण, आयात अनुमती तथा उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको आयात परिक्षण तथा विक्रि वितरण कार्य नियमन गर्न यो कार्यविधि लागु गरिएको छ ।
 
Powered by: Team Krishighar © Copyright 2018. DOA Soil, Nepal. All Right Reserved.